Våra tjänster

Trendies metod bygger på en kombination av kvantitativa, datadrivna analyser och kvalitativa studier genom exempelvis djupintervjuer.

Ett urval av Trendies tjänster:

  • Målgrupps- och marknadsanalyser –Förstå vilka du bygger för, vad de värderar och hur du tilltalar dem
  • Intressentanalyser – Förstå viktiga intressenter, deras drivkrafter och inverkan på projektet
  • Processkartläggningar – För effektiva och transparenta arbetssätt
  • Omvärldsanalyser – Hur påverkar omvärlden din verksamhet och hur hanterar du det på bästa sätt?
  • Projektledning – För exempelvis interna utvecklingsprojekt eller samverkansprojekt

2017-08-16