NYHET! Trendie blir del av protekkoncernen 2021

Trendie och protek har undertecknat ett LOI som innebär att protek har för avsikt att bli huvudägare i
Trendie AB. Tillträdet sker vid årsskiftet. Tillsammans kommer bolagen kunna ha ett än mer utvecklat
erbjudande som skapar en helhetslösning för våra kunder inom samhällsbyggnadsbranschen.

– ”Det känns väldigt spännande! Fusionen med protek skapar många vinnare. Vi får ännu
bättre möjligheter till den hållbara tillväxt vi eftersträvat en tid. protek anskaffar en firma
som kan komplettera deras erbjudande i tidiga skeden. Tillsammans får våra medarbetare
möjligheter att växa professionellt både genom breddning och profilering. Våra kunder kan ta
del av ett bredare och mer heltäckande erbjudande som innebär rådgivning och
projektgenomförande från ax till limpa. Projekt och rådgivning i världsklass är ambitionen
rakt igenom”, säger Trendies VD Erik Staxäng

Trendie har det senaste positionerat sig inom samhällsbyggnadsbranschen. Efterfrågan på tjänsterna
har stadigt ökat samtidigt som Trendie aktivt sökt stödet av en större aktör för att kunna fortsätta
och accelerera en tillväxtresa med riktning mot visionen ”Nordens ledande strategikonsultbolag inom
samhällsutveckling”. protek gör en historisk satsning på att växa genom förvärv. Förvärvet av
Trendie är i linje med en strategisk riktning om att kunna erbjuda rådgivning och analys av
utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

”protek, har ett komplett erbjudande av helhetslösningar för projektstyrning i utvecklings och
byggnationsprojekt inom bygg och fastighet samt dess förvaltning. Sedan en tid har vi även hjälpt till
mer och mer inom de tidiga skedena för detaljplaner samt omdaningsprocesser av fastigheter. Vi ser
just nu strukturella förändringar i vårt samhälle grundat på förändring i våra beteenden där tex.
Covid19 varit en accelerator. Pga. av teknisk innovation, utveckling och globalisering kommer
förändringar komma snabbare och snabbare. Ovan på det har vi den gemensam uppgift att få till ett
hållbarare samhälle, vi behöver anpassa oss. Projekten blir mer och mer komplexa och osäkra.
I arbetet att möta dessa förändringar ställs krav på samhällsplanering och fastighetsutveckling. Där
väsentligt att dessa förändringar har rätt underlag för beslut samt att vi där i får rätt styrmedel in i
projekten.

Vår kunskap i styrning av utveckling, och genomförande i kombination med Trendies kunskap i analys
och strategi skulle ge våra beställare en fantastisk helhetslösning i utvecklingsprojekt. Att få med
Trendies organisation och erbjudande är därför en helt rätt utveckling för båda organisationerna”,
menar Bengt Ulvsgärd, Styrelseordförande i protek development AB.

Arbetet med avsiktsförklaringen har pågått under hösten och ömsesidigt finns en ambition om att
affären blir klar vid årsskiftet. Efter det tar ett fusionsarbete vid. Trendies värdeerbjudande inom
affärs-, verksamhetsutveckling, trend- och omvärldsanalys kvarstår men faller under proteks
varumärke.

Kontaktuppgifter:

Trendie: Erik Staxäng, VD och grundare Trendie, erik.staxang@trendie.se , 0706 – 73 23 81

protek: Bengt Ulvsgärd, Styrelseordförande och grundare protek, bengt@protek-projektstyrning.se, 0706-67 66 20

 

2020-12-07