Om Trendie

Trendie är ett framåtblickande strategikonsultbolag som hjälper våra kunder att fatta strategiskt konkurrenskraftiga, affärsmässiga och hållbara beslut. Vi arbetar bland annat med att kartlägga trender, genomföra kvalitativa intressentundersökningar och utveckla koncept utifrån marknads- och områdesanalyser.

Våra kunder verkar främst inom bostads- och fastighetsbranschen och vi har, tillsammans med vår huvudägare protek, specialiserat oss på frågor och utmaningar inom stadsutveckling.

2016-02-01