Trendie är ett strategikonsultbolag med fokus på trendspaning, omvärldsanalys och affärsutveckling.

Lär känna oss

Vi analyserar hur samhällstrender och omvärldsförändringar påverkar verksamheter inom samhällsbyggnadsbranschen.

Kontakta oss

Södra Larmgatan 8, 411 16 Göteborg

info@trendie.se

Tilda Wikström - Projektledare

0709 - 59 63 30

Mohanad Al-Dulaimi - Business manager

0700 - 42 22 91

Cecilia Svensson - Strategikonsult

0706 - 47 28 61

Martin Andersson - Strategikonsult

0707 - 42 68 97

Anne Almlund Rosengren - Styrelseledamot

Lars Wilsby - Styrelseordförande

Susanne Ollila - Styrelseledamot

Birgitta Lundberg - Administration

Ewa Strömblad - Husmor