Trendie är ett strategikonsultbolag med fokus på trendspaning, omvärldsanalys och affärsutveckling.

Lär känna oss

Vi analyserar hur samhällstrender och omvärldsförändringar påverkar verksamheter inom samhällsbyggnadsbranschen.

Kontakta oss

Södra Larmgatan 8, 411 16 Göteborg

info@trendie.se

Max Wallskog - Projektledare

0702 - 54 46 66

Mohanad Al-Dulaimi - Business manager

0700 - 42 22 91

Kathinka Søberg - Strategikonsult

0700 - 92 68 65

Miriam Lilja - Strategikonsult

0761 - 30 88 93

Tilda Wikström - Strategikonsult

0709 - 59 63 30

Victoria Rice - Strategikonsult

0737 - 25 28 01

Anne Almlund Rosengren - Styrelseledamot

Susanne Ollila - Styrelseledamot

Lars Wilsby - Styrelseordförande

Birgitta Lundberg - Administration

Ewa Strömblad - Husmor