Trendie är ett strategikonsultbolag med fokus på trendspaning, omvärldsanalys och affärsutveckling.

Lär känna oss

Vi analyserar hur samhällstrender och omvärldsförändringar påverkar verksamheter inom samhällsbyggnadsbranschen.

Kontakta oss

Södra Larmgatan 8, 411 16 Göteborg

info@trendie.se

Max Wallskog - Projektledare

0702 - 54 46 66

Mohanad Al-Dulaimi - Business manager

0700 - 42 22 91

Tilda Wikström - Strategikonsult

0709 - 59 63 30

Anne Almlund Rosengren - Styrelseledamot

Lars Wilsby - Styrelseordförande

Susanne Ollila - Styrelseledamot

Birgitta Lundberg - Administration

Ewa Strömblad - Husmor